خرید کتاب دینامیک اختری نسخه بدون سانسور

آیا تا به حال جسم خود را در خواب دیده اید؟ همانطور که در جریان هستید روح ما همراه جسم ما است اما سوال اینجاست که آیا می توان آن دو  را از هم جدا کرد ؟ اگر می شود , چگونه؟ دوست دارید روح خود را بدون هیچ خطری و در هنگام خواب از خود جدا کنید؟ اگر می خواهید این کار را انجام دهید پس باید این کتاب را بخوانید, شما با خواندن این کتاب می توانید روح خود را به سادگی به پرواز در آورید!!.

گرایش به عالم ماوراء و جلوه ‌های نورانی عالم نادیدنی گرایش و غریزه ای است که در نهاد آدمی قرار دارد و قدمت آن به درازای قدمت تاریخ انسان است، زیرا این غریزه ریشه در فطرت بشری دارد. غریزه ای که زبان مشترک همه آدمیان است.

آدمی از همان دم که به زمین، یعنی گاهواره طبیعت و عالم حس و شهادت هبوط کرد، میل به عروج به عالم والا را داشت، زیرا عالم حس و طبیعت، عالم علایق و شهوات و در نتیجه عالم ناکامی، تناقض و تضاد خواسته ‌ها منجر به اختلاف و جنگ و ناآرامی و اضطراب و تباهی او می‌شود.

این اضطراب، لاجرم باید جایی به سکون و ثبات برسد. آدمیان وصول به این آرامش را سعادت ابدی دانسته و آنرا در گرو اتصال مطلق به مبدأ مطلق هستی می‌دانند. از شرق تا غرب عالم از بدو پیدایش حیات این شوق و انگیزه در نهاد آدمی بوده، هست و خواهد بود. در شرق آسیا سنتهای مختلف عرفانی، نظیر عرفان هندویی، عرفان بودایی، عرفان چین و چینی و ذِن وجود دارند که همگی تحت یک حکم قرار می‌گیرند.

در غرب نیز سنت های عرفانی مختلفی از شمنیسم در میان سرخپوستان تا فرقه های عرفانی رشد یافته در مهد آیین مسیحیت می توان نام برد.

به عقیده مترجم کتاب حاضر، رابرت بروس در این کتاب همه مباحث نظری را به کناری نهاده و با بهره گیری از تجربیات همه طرق، فرقه ها و آیین های عرفانی شرقی و غربی تلاش نموده است تا راهکاری عملی برای وصل به مراتب بالاتر وجود انسانی را در کتابی به صورت یک خودآموز فشرده منتشرنماید.

این که تا چه حد در کار خود موفق بوده است قضاوتی است که باید از سوی شما خواننده گرامی انجام گیرد.

Astral Dynamics: The Complete Book of Out-of-Body Experience Kindle Editionکتاب دینامیک اختری (نگرشی نوین به تجربه‌ی خارج از کالبد) ترجمه ای است از کتاب

Astral Dynamics: The Complete Book of Out-of-Body Experience Kindle Edition

که ویراست دوم و کاملتر آن توسط میثم لطفی به فارسی برگردانده شده است.کتاب دینامیک اختری

تصویر کتاب دینامیک اختری نسخه انگلیسی ویراست دوم


کتاب دینامیک اختری

تصویر کتاب دینامیک اختری چاپ انگلیسی ویراست دومرابرت بروس نویسنده کتاب دینامیک اختری

تصویر رابرت بروس نویسنده کتاب دینامیک اختری


کتاب  دینامیک اختری شامل شش بخش و جمعا ۳۶ فصل است.

بخش اول:عناصر برون فکنی که حاوی نظریه نویسنده در مورد آن چیزی است که وقتی جفت قابل برون فکنی،کالبد فیزیکی را ترک کرد رخ میدهد.

بخش دوم:روشهای نوین انرژی شامل روشهای علمی و دقیق در مورد انگیزش انرژی و آگاهی با استفاده از دستهای آگاهی است.

بخش سوم:مهارت های پایه ک بر این پایه بنا شده است که چگونه در سه وظیفه ای ک برای انجام برون فکنی ضروری هستند موفق شد.

بخش چهارم:خروج برون فکنی و تکنیک هایش که برای تقویت مطالعه در مورد برون فکنی و آغاز انجام واقعی برون فکنی لازم است.

بخش پنجم:پیوند آکاشیک که به اقلیم نظریه ها تعلق دارد

بخش ششم:پدیده های غریب اختری

Astral Dynamics: The Complete Book of Out-of-Body Experience persian Edition

تصویر نسخه فارسی کتاب دینامیک اختری

Astral Dynamics: The Complete Book of Out-of-Body Experience persian Edition


فهرست مطالب کتاب

پیش گفتار
مقدمه
عناصر برونفکنی
نظریه ابعادی
ناحیه زمان واقعی
جفن قتبل برونفکنی
کالبد اثیری
خلسه و برونفکنی درون کالبدی
برون فکنی کالبد اثیری
سه جنبه اساسی جفت برونفکنی شده
کودکان و حیوانات و OBE
دو پارگی شگفت انگیز ذهن
طبیعت بازتابی ذهن
خاطرات سایه
پیچیدگی های هوشیاری
بینایی اختری
فلج بیداری
ابی ای و ادراک
روشهای نوین انرژی
تخیل در برابر تصور
آگاهی جسمی متحرک
تخیل لمسی
ساختارهای پشتیبانی انرژی
تحریک کالبد انرژی
تحریک مراکز اولیه انرژی
مهارتهای پایه
آرمیدگی عمیق فیزیکی
رام کردن ذهن
حالت خلسه
خروج برونفکنی و تکنیک آن
آماده شدن برای برونفکنی
تکنیک برونفکنی
نسخه های متفاوت تکنیک
مشکلات خروج برونفکنی
غلبه بر دوپارگی ذهن
پشتیبان رویای شفاف
برونفکنی واقعیت مجازی
شکل اختری در حرکت
پیوند آکاشیک
طبقات اختری
کابل نقره ای
کالبد اثیری
بایگانی اکاشیک
ضربان آکاشیک
پدیده های عجیب و غریب اختری
ابی ای و اعوجاجات واقعیت
برونفکنی سطح بالا
موجودات اختری و حیات وحش آنها
ترس و سر و صدای اختری
دفاع شخصی اختری
چند کلمه آخر
واژه نامهخرید کتاب دینامیک اختری (نسخه چاپی)خرید نسخه چاپی کتاب دینامیک اختری با تخفیف ویژه