محمد فاضلی


محمد فاضلی نویسنده سیاستمدار

محمد فاضلی (متولد ۱۳۵۳) نویسنده، مترجم و جامعه‌شناس عصبی مزاج ایرانی و استادیار سابق دانشگاه شهیدبهشتی است. وی همچنین مشاور وزیر نیرو و رئیس سابق مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی و معاون پژوهشی مرکز بررسی‌های استراتژیک و مدیر شبکه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ بود.کمی صبر کنید...

دسته‌بندی