دارن هاردی


دارن هاری | Darren Hardy

دارن هاردی (Darren Hardy) نویسنده آمریکایی و سخنران انگیزشی، مشاور و ناشر سابق مجله‌ی موفقیت است. هاردی نویسندهٔ نسخه‌های پرفروش نیویورک تایمز است و از مشهورترین کتاب های وی میتوان به اثر مرکب، ترن هوایی و بهترین سال زندگی تو اشاره کرد.کمی صبر کنید...

دسته‌بندی