ویل دورانت


ویل دورانت | will durant

«ویلیام دورانت» فیلسوف، تاریخ‌نگار و نویسندهٔ سرشناس امریکایی بود که از مهم‌ترین اثار وی میتوان به کتاب«تاریخ تمدن ۱۱ جلدی» اشاره کرد که با همکاری «آریل دورانت» همسرش نوشته شده است. وی در این کتاب توانسته است با استفاده از آثار مورخان دیگر (از هرودوت تا آرنولد توین بی)، که از ابتدای تاریخ مکتوب بشر تا کنون زیسته اند، مکتب نوینی از تاریخ نگاری را به وجود آورد.
کمی صبر کنید...

دسته‌بندی