چه کتابی برای چه گروه سنی مناسب است؟

کتاب برای گروه‌های سنی مختلف در یک نگاه
اگر دقت کرده باشید در شناسه کتاب گروه سنی را با حروف الف. و ب. و ج. ود و ه. مشخض کرده اند. این حروف نشان می‌دهد هر کتاب برای چه رده سنی مناسب است.


گروه سنی الف: سال‌های قبل از دبستان
گروه سنی ب.: سال‌های آغاز دبستان (کلاس‌های اول- دوم -سوم)
گروه سنی ج.: سال‌های پایان دبستان (کلاس‌های چهارم - پنجم)
گروه د.: دوره راهنمایی
گروه هـ: دوره دبیرستان


 گروه سنی الف. از دبستان تا ۶ سالگی بهتر است کتاب‌ها دارای کلام اهنگین و شعری باشد و قصه‌ها قطعات تکراری داشته باشند. در کتاب‌های این رده سنی باید بیشتر ار اشیای محیط کودک گیاهان و جانداران نوشته شده باشد.


گروه سنی ب. ۶ و ۷ سالگی داستان‌های کوتاه و مجموعه داستان بسیار مناسب است. کودک در این سن تازه خواندن را یادگرفته بنابراین حوصله مطالعه داستان طولانی ندارد. داستان‌هایی درباره گرمای روابط خانوادگی و همکاری گروهی کودکان و هر انچه به شکل غیر مستقیم دل و جرات مقابله با مشکلات را به کودک یاد بدهد برایشان مفید است.


گروه سنی ج. سال‌های میانه دبستان یعنی ۸ و ۹ سالگی است. در این کودکان می‌توانند داستان بلند بخوانند، اما کتاب‌های تک داستان برایشان مناسب‌تر است. کتاب‌هایی که داستان آن‌ها درباره کودکان و سرزمین‌های دیگر باشد یا ماجرای‌های علمی و تاریخی و تخیلی بنا بر علاقه بچه‌ها می‌تواند گزینه‌های مناسبی باشد.


گروه سنی د. به سال‌های آخر دوره دبستان یعنی ۱۰ یا ۱۱ سالگی می‌رسد. کتاب‌های مناسب این سن ماجرا‌های واقعی گذشته و امروز شرح حال، داستان‌های واقعی طولانی کتاب‌های ماجراجویی و داستان‌های عاطفی است. چون هوش انتزاعی به خوبی شکل گرفته میل به قصه‌های افسانه‌ای کمتر می‌شود. به شخصیت داستان‌ها توجه زیادی می‌کنند.


گروه سنی ه. دوران نوجوانی را شامل می‌شود. از حدود ۱۲ سالگی تا ۱۶ سالگی ادامه پیدا می‌کند. در این سن باید رد انتخاب کتاب دقت بسیاری بشود. چو ن. از تمرکز آن‌ها در مسائل محدود و بی اهمیت جلوگیری می‌شود و مسیر درست دیدن و احساس صحیح را به آن‌ها نشان می‌دهد. شرح حال ها، ماجرای زندگی واقعی افراد مهم، اکتشافات و مبارزات اجتماعی موضوعات مناسب برای مطالعه در این سن است.


با توجه به این تقسیم بندی و دقت در علایق بچه‌ها شما می‌توانید بهترین کتاب را برای مطالعه آن‌ها پیدا کنید. در زمان خرید کتاب از سنی دبسیتان اجازه بدهید فرزندتان در خرید کتاب با شما همکاری کند در واقع او را به بخش کتاب‌های مناسب سنش ببرید و بگذارید خودش هر چه می‌خواهد را انتخاب کند. با این کار شما به او احساس اعتماد به نفس و درک بالا می‌دهید و او را برای ساختن آینده اش کمک کرده اید.