معجزه سپاسگزاری

نقد و بررسی کتاب جادوی سپاسگزاری (معجزه شکرگزاری)

کتاب با نام اصلی "جادو" به انگلیسی "The magic" شاهکاری است به نویسندگی خانم "راندا برن" که در ایران این نویسنده رو با " کتاب و مستند راز " بیشتر میشناسیم.کتاب جادو در کشور ما با نام های مختلف ترجمه و منتشر شده است." معجزه شکرگزاری" , "جادوی سپاسگزاری" , "معجزه" ,"معجزه سپاسگزاری" چند مورد از اسامی این کتاب فوق العاده است و تعداد صفحات این کتابها حدود 250 صفحه می باشد. در این کتاب 28 روز تمرین شکرگزاری وجود دارد  که به گونه ای ویژه طراحی شده است تا به شما بیاموزد که چگونه نیروی قدر شناسی را به کار بگیرید و سلامت ،پول و شغل و روابط خود را بهبود بخشید و کاری کنید تا کوچکترین خواسته ها و بزرگترین آرزوهایتان به حقیقت بپیوندد.