مراحل چاپ کتاب

مراحل چاپ کتاب در یک نگاه

صفر تا صد چاپ کتاب در یک نگاه به زبان ساده: ۵ گام برای چاپ کتاب شما:گام اول: آماده کردن فایل توسط شما (راهنمای آماده کردن فایل را از اینجا ببینید).گام دوم: بررسی شرایط پذیرش اثر توسط انتشارات و مذاکره با انتشارات.گام سوم:  عقد قرارداد و تحویل فایل به انتشارات.گام چهارم: انجام مراحل اداری شابک- فیپا و مجوز ارشاد برای چاپ کتاب توسط انتشارات.گام پنجم: انجام طرح جلد و چاپ کتاب توسط انتشارات پس از صدور مجوز چاپ کتاب .