مارک منسون

نقد و بررسی کتاب همه چی به فنا رفته نوشته مارک منسون

کتاب "همه چیز به فنا رفته" شاهکار دیگری است از نویسنده کتاب "هنر رندانه بیخیالی "مارک منسون"  (MARK MANON) ؛  مارک منسون در کتاب همه چیز به فنا رفته با نام فرعی ( کتابی درباره‌ی امید ) درباره مسائلی همچون  بیم و نا امیدی ، اضطراب‌ها و نگرانی‌  که امروزه بیش از پیش در لایه لایه زندگی‌های ما نفوذ کرده و رهایی از آنها کار ساده ای به نظر نمی رسد سخن می گوید.در این کتاب، نویسنده به مانند اولین کتاب خود با نام "هنر رندانه بی خیالی" , با زبانی ساده ,خودمانی و به اصطلاح خودمان کوچه بازاری که از نشانه های بارز نویسندگی اوست سعی دارد به جای ارائه نتیجه‌گیری و پاسخ‌های قطعی و متعصبانه، سؤالات درست را برای شما مطرح کرده و نتیجه‌گیری را بر عهده خودتان می‌گذارد. اینکه آیا بدون امید، امکان زندگی وجود دارد؟ چگونه امیدی می‌تواند زندگی ما را در مسیر درست قرار دهد و از ما انسان بهتری بسازد و اینکه کدام امید، بهتر و کدام امید، مخرب و مضر است؟