شاهنامه فردوسی چاپ مسکو

اشاره به شب یلدا در شاهنامه فرودسی

جشن یلدا از سنت های دیرینه ایرانیان می باشد که تا امروز حفظ شده و در میان خانواده های ایرانی حتی در کشورهایی غیر از ایران به شکل با شکوهی برپا می شود. شاعر بزرگ ایرانی حکیم ابوالقاسم فردوسی نیز که به سنن مختلف ایرانیان توجه خاصی مبذول داشته ، از این شب و آداب و رسوم آن غفلت نکرده است.فردوسی در پایان داستان اورمزد ساسانی ضمن اشاره به گذرا بودن این جهان ، بار دیگر از خواننده می خواهد که به این جهان فانی و سپنجی دل نبندد و سپس اشاره به فرا رسیدن شب خجسته ی چله دارد و اینکه می باید این شب بلند را گرامی داشت ...