کتاب های درسی قدیمی

دانلود کتاب های درسی دهه 60 و 70

عمر انسان خیلی سریع‌تر از آنکه فکرش را می کردیم گذشت، مثل یک چشم به هم زدن. انگار همین دیروز بود که روی نیمکت های ناراحت و هزار بار رنگ شده و بی کیفیت کلاس نشسته بودنیم و معلم اول ابتدایی که معمولا زمان ما خانوم های مسن بودند ، داشتند الفبای فارسی را به آموزش می دادند . از آن روزها تا به حال نزدیک به چهار دهه گذشته است و خاطره بازی با دهه 60 و 70 برایمان بسیار دلچسب است هر چند شاید برای بچه‌های  دهه شصت و اوایل هفتاد دوران کودکی  هم با خاطرات خوب و خوشی همراه نداشته. هرچه باشد نسل ما درگیر جنگ تحمیلی بود و  بسیاری از ما امکانات مناسبی نداشتیم و باید با کمترین داشته‌ها زندگی خود را می گذراندیم. شاید تنها چیزی که از آن روزها مانده باشد، همین خاطرات و یادش به خیرهایی باشد که با آهی عمیق از دل همراه می‌شود