نویسندگان آفریقایی

ابراهیم الکونی ، بهترین نویسنده جهان اسلام (Ibrahim Kuni)

ابراهیم الکونی (Ibrahim Kuni) متولد ۱۹۴۸ میلادی در غدامس  کشور لیبی و یکی از بهترین رمان‌نویسان جهان عرب و جزو نویسندگان بزرگ ادبی جهان اسلام است.و یکی از محبوب‌ترین نویسندگان جهان عرب شناخته می شود و در جهان نیز شهرت فراوان دارد.
گذار به شهرنشینی در داستان‌های بلند ابراهیم الکَونی دیده می‌شود. برخی نویسندگان بر این باورند که الکَونی نه تنها داستان بلند نوشت، بلکه محتوای داستان‌نویسی لیبی را هم دگرگون کرد؛ زیرا تا پیش تر الکَونی داستان‌نویسی لیبی بیشتر صبغه‌ای محلی داشت. الکَونی فضای داستان‌نویسی را در جامعهٔ لیبی باز کرد و آن را به جهان عرب پیوند داد و از این راه داستان‌نویسان لیبی را در جاهای دیگر نیز شناختند. او یکی از معترضین سیاست معمر قذافی بود و همچنین در جایزه‌ای ادبی که قذافی راه اندازی کرده بود مخالف درج نام قذافی بر روی جایزه بود.
با توجه به اینکه «ابراهیم الکونی» در ایران کمتر شناخته شده است ولی بیشتر کتاب های وی در ایران توسط ناشران مختلف منتشر می شود و طرفدارانی نیز دارد...