صائب تبریزی اصفهانی

صائب تبریزی اهل کجاست؟ تبریز یا اصفهان؟

اخیرا صحبت های بسیاری درباره محل تولد و اصالت صائب تبریزی در شبکه های مجازی منتشر شده است و  در منابع مختلف و اخبار ضد و نقیضی درباره این موضوع به وجود آمده و بسیاری را کنجکاو و سردر گم کرده است.در برهه ای که بسیاری از کشور ها شاعران ما را به نام خودشان می زندد خیلی جالب نیست که این مباحث ادامه دار باشه و مهم اینه که صائب ایرانی هست و بس ولی برای اثبات این مساله که آیا صائب اهل اصفهان است یا تبریز می توانیم رجوع کنیم به بیت بسیار زیبایی که صائب خود سروده است .صائب از خاك پاك تبریز است / هست سعدی گر از گل شیراز ....


صائب تبریزی، نقطه‌ی پیوند تبریز و اصفهان

در اواخر اردیبهشت ماه سال جاری، دکتر ح. م. صدیق با دعوت تعدادی از دانشجویان و علاقه‌مندان اصفهانی، به شهر زیبای اصفهان رفتند. در این سفر دو روزه از آرامگاه صائب تبریزی نیز دیدن کردند. ایشان بعد از قرائت فاتحه بر مزار این شاعر گرانمایه، درباره‌ی شعر صائب،‌ سبک او و تاثیرپذیری وی از علیشیر نوایی و فضولی، همچنین تاثیرگذاری‌اش بر شاعران بعد از خود صحبت کردند. علیرغم زیبایی نسبی فضای آرامگاه، بی‌توجهی نسبت به بازسازی آرامگاه صائب، فرسودگی بنای آن و مهجور ماندنش در کنجی از شهر اصفهان باعث شد تا ایشان مقاله‌ای در این باب بنویسند که در این مقاله می خوانیم: