دوزگون

صائب تبریزی، نقطه‌ی پیوند تبریز و اصفهان

در اواخر اردیبهشت ماه سال جاری، دکتر ح. م. صدیق با دعوت تعدادی از دانشجویان و علاقه‌مندان اصفهانی، به شهر زیبای اصفهان رفتند. در این سفر دو روزه از آرامگاه صائب تبریزی نیز دیدن کردند. ایشان بعد از قرائت فاتحه بر مزار این شاعر گرانمایه، درباره‌ی شعر صائب،‌ سبک او و تاثیرپذیری وی از علیشیر نوایی و فضولی، همچنین تاثیرگذاری‌اش بر شاعران بعد از خود صحبت کردند. علیرغم زیبایی نسبی فضای آرامگاه، بی‌توجهی نسبت به بازسازی آرامگاه صائب، فرسودگی بنای آن و مهجور ماندنش در کنجی از شهر اصفهان باعث شد تا ایشان مقاله‌ای در این باب بنویسند که در این مقاله می خوانیم: