تاریخ دان

باستانی پاریزی ,تاثیر گذارترین تاریخ نویس ایران

محمد ابراهیم باستانی پاریزی یکی از شاخص‌ترین چهره‌های تاریخ نگاری نوین  ایران بود که توانست با قلم روان و پرکشش خود تاریخ را به میان مردم ببرد و  برای نخستین بار سبک‌های سنتی تاریخ نویسی را با نوآوری و ادبیاتی طنزآمیز  درآمیخت و طرحی نو ایجاد کرد.